Kềm bấm đầu mạng YK-210F YESKIT (YK-210F)

Kềm bấm đầu mạng YK-210F YESKIT (YK-210F)

140.000Giá niêm yết: 150.000

Kềm bấm đầu mạng YK-210F YESKIT (YK-210F)

Tương thích cho hạt mạng RJ45

Kềm bấm đầu mạng YK-210F YESKIT (YK-210F)

140.000Giá niêm yết: 150.000

Số lượng
0935777476
Liên hệ