Kềm bấm đầu mạng Xuyên thấu đa năng

Kềm bấm đầu mạng Xuyên thấu đa năng

170.000Giá niêm yết: 190.000

Kềm bấm đầu mạng Xuyên thấu đa năng

Tương thích RJ45, RJ11

Kềm bấm đầu mạng Xuyên thấu đa năng

170.000Giá niêm yết: 190.000

Số lượng
0935777476
Liên hệ