Nguồn máy tính Nguồn Cooler Master Elite V3 230V PC700 700W

Nguồn máy tính Nguồn Cooler Master Elite V3 230V PC700 700W

1.090.000Giá niêm yết: 1.390.000

Fan 12cm,
1 đường 12v 48A
(4+4pin ) CPU, 5 sata, 3 ata , 2 PCI express 6+2 pin
Màu đen
Active PFC , hiệu suất 75% , ErP 2014 Lot 3
Nguồn máy tính Nguồn Cooler Master Elite V3 230V PC700 700W

1.090.000Giá niêm yết: 1.390.000

Số lượng
0935777476
Liên hệ